Egoismens kungarike

Jag hittar detta så sanna citat i dagens Norra Skåne.

Skall vi rädda Jorden från värmedöden måste alla hjälpas åt och låta våra liv präglas av förnöjsamhet.

Men det finns många som präglas av ett gigantiskt ego. Det är en av anledningarna till varför prognosen för fortsatt mänsklig närvaro på Jorden ser så himla dyster ut.

Det är sådana individer som bara skall ha och ha och som inte har några moraliska spärrar vad gäller att flyga, flänga och fara, land och rike och understundom faktiskt hela Jorden runt.

Dessutom missar de sannolikt den enda resan som har långvarig bärkraft, dvs den inre, den som -om det vill sig väl – leder till sann visdom.

Vi människor må gärna lämna avtryck efter oss, men helst inte i form av mer koldioxidekvivalenter.