När orgeln krånglar

Dagens tidningsskörd utgörs bl.a. av Vår Kyrka från 1979. Omslaget pryds av den radikale Stockholmsbiskopen Lars Carlzon, bördig från Jönköping och med rötter i den närmaste vänskapskretsen.

Man kan även få tips om vad göra om orgeln krånglar eller hur man bär sig åt för att kopiera det budskap som framfördes på söndagsskolan.

Organiserad brottslighet är inget nytt påfund, om någon skulle inbilla sig det.

Det är ju där man hamnar om man har missat att gå till söndagsskolan.