Hyra en ko?

Nej tack! Det tänker jag då rakt inte göra.

Det skräckinjagande förslaget finns i en av de böcker Kristina tillhandahåller i huset vid Bottensjön.

Men en bra bok verkar det vara. Bl.a. får man lära sig att om man vill locka fram aspfjärilar kan man prova att lägga några surströmmingar i något av villatomtens hörn.

Tänk bara på att det finns risk att grannen närmast firrarna surnar till.