Sektmedlemen Amy Coney Barrett tar plats i USA’s Högsta domstol

https://www.svd.se/ny-domare–mer-akut-for-trump-an-for-partiet

Nu väntar utskottsförhören – där den främsta frågan lär bli vad hon tänker göra om Trump förlorar men vägrar att avgå.

En sak som blir svårare och mer känsligt att fråga henne om är den kristna sekt där hon är medlem, och hur det kommer att påverka, eller till och med styra, hennes domslut.

”People of the praise” beskriver sig som en karismatisk sammanslutning av kristna från olika kyrkor, där medlemmarna driver skolor, hjälper fattiga och stöttar varandra.

Bland det som sticker ut är att mannen ses som familjens naturlige och av Gud givne ledare, vars hustru ska underkasta sig honom. Hon ska lyda mannens samtliga befallningar och har inte rätt att säga nej till sex eller att använda preventivmedel om han inte ger sitt tillstånd.

Det kanske knepigaste av allt är den strikta hierarkin inom det religiösa förbundet, där yngre medlemmar tilldelas äldre ledsagare som de förväntas ta råd från i alla delar av livet. Medlemmar väntas också ingå ett formellt förbund där de lovar att lyda organisationens religiösa ledare i resten av sina liv.