Usla parkslideråd från kommunens företrädare

Den kommunala tjänsteman som kollade på den parkslide som växer längs Gamla Läckövägen påstod att den bästa metoden för bekämpning av den invasiva växten är att klippa den med kommunens dikesklippare, helst en gång per månad.

Så har kommunen också gjort (men med betydligt längre intervall). Och det som klipptes ligger kvar på marken, i småbitar. Men de lämnade kvar några stora bestånd som Anne och jag hade det tvivelaktiga nöjet att avlägsna. Skillnaden var bara den att vi stoppade ned allt det vi hade klippt av i plastsäckar, för sakkunnigt omhändertagande.

Och det gjorde vi klokt i. Den metoden som den höga kommunala tjänstemannen förespråkade leder till en okontrollerbar spridning av denna monsterväxt.

Se inslaget från gårdagskvällens Aktuellt. Där sägs det att gröna växtdelar som klipps av och blir liggande kan börja gro.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-sa-bekampar-du-parksliden

Och här nedan finns länken till de enda fakta jag litar på:

https://skane.naturskyddsforeningen.se/parkslide/