Om elakheter i Snällposten

På X2000-tåget på Västkustbanan läser jag i Snällposten om ett slagsmål som skall ha ägt rum i Malmö förliden afton.

Två släkter skall ha rykt ihop, beväpnade med järnrör, knölpåkar och dammsugarrör.

Huruvida det handlade om familjer tillhörande de så kallade sverigedemokraterna förtäljer icke historien – men järnrören ger vissa ledtrådar.

Ont skall som bekant med ont fördrivas.