Mer gröt, mindre öl

Folknykterheten och folkhälsan tycks ha fått sig ett rejält uppsving under pandemin.

Det är bara att applådera! Hoppet tycks inte vara ute för det svenska folket.