Båltorp, Sätuna, Broddetorp

Någon gång i mitten av 1950-talet köpte min mormor och morfar bondgården Båltorp.

När jag sökte på Sätuna i Digitalt museum dök det här flygfotot upp, taget 1937. Ägare till gården vid den tiden var Nils Fält.

Ladugården ger ett ålderdomligt intryck*, något som kom att ändras när Simon och Lisa tog över gården. Lägg märke till åkern med stukade havrenekrer på åkern uppe till vänster på fotografiet.

*Obs skiftesverkstekniken på byggnadsdelen i förgrunden.

Det skulle dröja ett tjugotal år innan svinhuset och traktorgaraget tillkom.