Vartåt pekar pilen?

För en hel del män är det mestadels nedåt. Men jag är helt övertygad om att majoriteten av landets kvinnor önskar sig en annan riktning hos den manliga befolkningen, den som hon med moroten antyder.

Öl påstås förkvinnliga män (östrogeneffekt). Förhoppningsvis innebär det också att hushållsarbetet delas lika mellan kvinna och man. Kvinnor är ju inte precis kända för att smita från uppgifter rörande hemmets skötsel.

Bilder från Instagram.