35 döda över helgen

Sin vana trogen nämner Folkhälsomyndigheten inte siffran över antalet nya dödsfall.

Men det är svårt att tro att det har varit hela 35 människor som har dukat under utifrån vad Folkhälsomyndigheten torgförde vid dagens presskonferens.

”Vi har nu 6 057 avlidna med covid-19 i Sverige. Liksom andra kurvor går den här uppåt, inte så brant ännu. Men det kommer att fyllas på med individer tyvärr. Vi ser att det ökar långsamt, och det kommer antagligen att fortsätta att öka framåt.”

”Inte så brant” och ”ökar långsamt” är ingen bra beskrivning av den verklighet jag upplever.