Läkare i äldrevården – en ren statusfråga

https://www.svd.se/lakare-systemfel-i-aldreomsorgen/i/senaste

”Äldreomsorgen är kommunens huvudansvar. Men ansvaret för vården på ett boende är delat. Sjuksköterskor och undersköterskor är anställda av kommunen. Regionerna ansvarar för läkarinsatserna, vilka regleras i samverkansavtal med kommunerna.

Men det är kommunerna som ansvarar för säkerhet och kvalitet för den vård som bedrivs, via kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

– Det har blivit tydligt i pandemin, att den medicinska läkarkompetensen saknats i äldrevården, säger Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen och Läkarförbundets andre viceordförande.

Fackförbundet efterfrågar läkarkompetens i den kommunala verksamhetsledningen för äldreomsorgen.

– Det måste till en chefsläkarfunktion på ledningsnivån i kommunerna, med mandat att ta nödvändiga beslut över vårdens utformning. Vid en krissituation fungerar inte delat ansvar och samverkan, då krävs en kapten som tar befälet, säger Tuutma.”

Men om inte bloggaren minns fel fanns det en önskan om kommunalt anställda läkare i samband med Ädelreformen. Men läkarna var inte intresserade. Varför? Jo, att vara kommunalt anställd skulle ha inneburit ett försämrat status – för läkarna.

Pga läkarnas rädsla för statusförlust har istället de äldreboendes allmänstatus försämrat. Många har faktiskt dött, i förtid. Törhända pga idel, ädel, adel…