SvD och Expressen om det vidriga hatet mot judiska barn i Malmös skolor

”Det är elva år sedan kommunalrådet Ilmar Reepalu sade i Skånska Dagbladet att den utbredda antisemitismen i Malmö var något som ”judiska individer och församlingen” måste ta sitt ansvar för. Exempelvis genom att ta avstånd från Israels politik i Gaza.

Med tanke på det ramaskri som utlöstes borde mycket ha gjorts under åren för att mota antisemitismen, kan man tycka. Men utvecklingen har gått hemskt långsamt.”

Så inleder Expressen sin ledare i dagens tidning.

Nu ett klipp ur ledaren i SvD:

”Svart på vitt framgår hotbilden i rapporten: ”Hos alla judiska elever jag har intervjuat finns en upplevelse av att vara en måltavla för hat eller för fysiska attacker, även om man själv inte varit med om någon allvarlig händelse.”

Alla. Det är inte ett resultat som låter sig pratas bort. Särskilt inte när det är skolmiljön i en svensk stad som har studerats, och det gjordes så sent som förra året.

Judiska ungdomar i Malmö vittnar om vilka långtgående anpassningar de tvingas till under sin skoltid. Att bara ett fåtal skolor över huvud taget är tänkbara att gå på. Att alla gymnasier ”utom några få” är svartlistade. Att föräldrarnas aktiva skolval avgör om skoltiden blir bra eller inte. Så kan man också bli påmind om det omistliga värdet av att kunna välja skola.”

https://www.svd.se/malmo-maste-gora-mer-mot-judehatet

https://www.expressen.se/ledare/judehatet-i-malmos-skolor-ar-en-skamflack-for-sverige/


Bloggarens tankar:

Det finns drag av antisemitism inom vänstern. Socialdemokratin är inget undantag. Det är dags att ändra på det. Och det är de som har kommit hit som flyktingar från muslimska länders förbannade plikt att se till så att deras ungar slutar upp med att trakassera judiska barn. Kan man inte leva upp till det har man inte i vårt land att göra. Det borde skrivas ett kontrakt på detta redan vid ankomsten till landet, även innefattande det totala förbudet mot hedersrelaterade övergrepp.

Det finns en del pundhuvuden som tror att SD skall komma tillrätta med problemet genom sitt hat mot muslimer. Men betänk att det parti som SD bygger sin ideologi på mördade 5.000.000 judar under första halvan av 40-talet.