Viktiga nyheter som har drunknat i flödet

Finland återupptar vaccinering med AstraZenecas preparat – men bara för de över 65, detta eftersom man inte har sett att personer i den åldern har en ökad risk för koagulationsrubbningar kopplade till vaccinet. Och det är ju en postiv nyhet!!!

Ytterligare en svensk (en kvinna under 30 år) har drabbats av livshotande koagulationsrubbningar. Ett orsakssamband med AstraZenecas vaccin kan inte uteslutas. Kvinnan som arbetar inom vården vaccinerades med Astra Zenecas vaccin i början av mars och fick åka till sjukhus två veckor senare med akuta buksmärtor och blodproppar i venerna. Hon vårdas med respirator på IVA.

En infektionsläkare i Uppsala anser att mutationerna har medfört att det är som om vi hade ett helt nytt virus att bekämpa. Allt fler yngre drabbas och tidigare helt friska personer i 30-40-årsåldern hamnar på IVA. Han ser allvarligt på situationen.