Dryckenskapen förvärrar pandemin

https://www.dn.se/debatt/alkohol-kan-stora-vaccinet-och-lakningen-av-covid-19/

Tre kloka läkare står bakom denna debattartikel i DN. Om du är rädd om ditt eget och andras liv – läs den! Innehållet i artikeln verkar inte dölja sig bakom någon form av betalvägg.

Några små klipp:

På cellernas yta finns så kal­lade ACE-receptorer som coronavirus fäster på. Dessa ökar i antal av alkohol, så att virus lättare får fäste i kroppen.

Intag av alkoholhaltiga drycker leder till att de vita blodkropparna blir färre, mindre rörliga och inte reagerar normalt på virus. Frisättningen av cyto­kiner, som kan orsaka den fruktade superinflammationen, stimuleras också. Det gör att alkohol kan förvärra en redan svår sjukdom.

Kroppens sofistikerade infektionsförsvar identifierar först viruset och därefter skräddarsys, masstillverkas och sprids antikroppar i blodet. Denna process, som sker via så kallade T- och B-celler, störs av alkohol så att färre antikroppar bildas.

Alkoholens negativa inverkan på immunförsvaret utgör en tydlig indikation på att alkohol kan minska vaccinets effekt.

Alkohol stör också läkningsprocesserna i kroppens vävnader.

Därtill drabbas som bekant omdömet hos de ”törstiga”:

Redan vid små mängder alkohol påverkas omdöme och beteende. Regler om avstånd, munskydd och handtvätt kan förbises. I stökiga miljöer pratar man högre vilket resulterar i fler salivdroppar i luften. Det finns många exempel på hur alkoholpåverkan bidragit till ökad smittspridning, nyligen exemplifierat av fester i studentkorridorer.

%d bloggare gillar detta: