Tuffa fakta om postcovid

https://www.dn.se/varlden/studie-postcovid-kan-leda-till-allvarliga-foljdsjukdomar/

Ur artikeln i DN:


Man uppskattar att 10–13 procent får långvariga symtom som ibland kan hålla i sig flera månader efter insjuknandet i covid-19.

Symtomen är bland annat extrem trötthet, andfåddhet, kronisk hosta, halsont, återkommande huvudvärk, temperaturstegring, förlust av lukt, muskel- och ledvärk, diarré och sömnstörning.

Forskning tyder på att personer med postcovid även kan ha lättare för att drabbas av följdsjukdomar som i vissa fall kan leda till döden.

Resultatet visar att personer som har vårdats på sjukhus för covid-19 löper högre risk att få allvarliga följdsjukdomar och bli återinlagda efter utskrivning eller avlida jämfört med normalbefolkningen. Av de 47.780 patienter med covid-19 som ingick i studien togs 29 procent in på sjukhus igen, och 12 procent avled inom 140 dagar.

Man såg att patienterna i högre grad hade olika slags organpåverkan, särskilt i lungor och hjärt-kärl, jämfört med kontrollgruppen.

Forskarna såg också att de under 70 år och etniska minoritetsgrupper hade störst risk för att drabbas för långvariga symtom. 

Det finns ett tydligt före och efter covidinsjuknandet. De har gått från ett aktivt liv till att bli helt orkeslösa. Det blir en helt annan tillvaro som man måste acceptera

%d bloggare gillar detta: