Geldingadalir 01.52


Man undrar nästan var man har hamnat. Webbkameran vid Trandansen är nog att föredra för den med bräcklig själ.

Den ursprungliga utbrottsplatsen skymtar uppe till vänster.
Gårdagens utbrott, med tillhörande lavaflod, befinner sig till höger i ovankanten