Om vådan av att tillverka covid-19-vaccin av apvirus

I AstraZeneca använder man sig av ett apvirus för att föra in genen för antigenet i cellen. ”Vaccinen består av ett försvagat ofarligt virus där man har satt in en gen som kodar för ett antigen. Viruset kommer att tas upp av kroppens celler, där genen kan uttryckas och ger upphov till det önskade antigenet, som i sin tur sätter igång ett immunsvar.”

Detta förfaringssätt tycks kunna leda till ytterligare ett livshotande tillstånd, kopplat till AstraZenecas vaccin:

https://www.svd.se/flaggar-for-ny-farhaga-om-astravaccin

Ur artikeln i SvD:

Ett fåtal personer som fått vaccinet har senare drabbats av en ovanlig åkomma där de minsta blodkärlen springer läck. Dessa läckage – så kallat kapillärläckagesyndrom – orsakar i regel svullna vävnader och sänkt blodtryck. I förlängningen kan det orsaka organsvikt och vara livshotande. De fem fallen har rapporterats in från något eller några europeiska länder till EMA:s databas.

Bloggaren: Glöm inte att även HIV-viruset kom från just schimpanser: Numera är de flesta forskare överens om att viruset förmodligen spreds från schimpanser till människor under 1930-talet i området kring Kamerun och Kongo-Kinshasa. 

%d bloggare gillar detta: