Om varför kaffesystrarna äro så harmsna och lättrörda

Ur den snart utlästa Kaffeologi-boken:

Läkaren Henrik Berg sammanfattade i sin Läkarebok från början av 1900-talet de största riskerna med att inmundiga kaffe och te i större mängder:

  1. Livskraften ödelägges
  2. Matsmältningen skadas
  3. Nervsystemet angripes med följder som förslappning, nervsmärtor, neurasteni, och hysteri. Hjärtat pulserar snabbare, af stora doser blir dess verksamhet oregelbunden. Kaffeförgiftning dödar genom hjärtförlamning
  4. Moralen påverkas. Retligt lynne, tillika med muskeldarrningar och sömnlöshet måste skrifvas på kaffets och teets konton. Vår tids nervositet och kinkighet bero hufvudsakligen på kaffe och te. Kaffesystrarnas matsmältningsorganer befinna sig i ett tillstånd av kronisk rubbning, som återverkar på hjärnan och alstrar en harmsen och lättrörd sinnesstämning.

Kaffeologi-boken har ett annat budskap: De enda som bör dra ner på kaffedrickandet är gravida och de som har lätt för att drabbas av ångest och oro. De gravida bör faktiskt minska kraftigt på kaffedrickandet.

I övrigt är det mest bara fördelar. Kaffedrickare lever längre. Risken för att drabbas av Diabetes Typ-2 och Parkinson minskar betydligt hos kaffedrickare liksom risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och död därav. Kaffe förstärker effekten av smärtstillande läkemedel. Möjligen minskad risk för allvarliga leversjukdomar och demens. Minskad risk för gikt. Något förbättrad lungfunktion. Lindrar astmaanfall.

Det där med hjärtförlamning kan vi nog glömma, liksom detta med att kaffemostrarna skulle kunna bli kinkiga och harmsna.

Men drick för allt i världen inte kokekaffe, om livet är dig kärt!!!

%d bloggare gillar detta: