Ett positivt tecken

Det är det med synnerligen stor glädje man nås av budskapet att efterfrågan på fruktträd och bärbuskar har ökat, och det lavinartat.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/56KAMW/suget-under-pandemin-skapar-brist-pa-frukttrad

Nu väntar vi bara på nästa besked – det att den fasansfulla trenden med stenplattor, utlagda i stora delar av ”träd”gården, blott visade sig utgöra en kort parentes i mänsklighetens historia.

Idéhistoriker vid våra anrika universitet lär få ägna mycket forskning och många årtionden åt att ta reda på hur en så förnuftsvidrig tanke som den med stenplatte-läggandet kunde slå rot i centrala nervsystemet hos så många individer.

Men det är väl som med pandemier. ”Djävulskapet” måste stoppas innan företeelsen når allmän spridning, med alla till buds stående medel.

Därtill lär det behövas en landsomfattande, obligatorisk utbildning om vikten av kritiskt tänkande. Att göra samma sak som grannen är sällan en lyckad strategi, särskilt inte när det handlar om ren ödeläggelse.