Kan jag tala med mig själv?

Nej det törs jag inte! Risken är överhängande att bedömningen utmynnar i prognosis pessima!

%d bloggare gillar detta: