Intag av alkohol leder inte sällan till ”fatal outcome” – och det finns inget riskfritt drickande

Tydliga samband mellan alkohol och cancer – 1 500 svenskar dör varje år.” Så lyder en rubrik i morgondagens SvD.

https://www.svd.se/alkoholrelaterad-cancer-tar-mer-an-1500-liv-per-ar

Några utdrag ur artikeln:

”Det finns ett klart samband mellan alkohol och cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.”

”De vanligaste cancerformerna som relateras till alkohol är mun, strupe, mage och tarm, men också bröstcancer.”

”Senaste forskningen visar att det inte spelar någon roll om man dricker öl, vin eller starksprit. Det är själva alkoholen, etanolen, som är problemet.
I kroppen omvandlas etanol till acetaldehyd som är ett giftigt ämne som kan skada arvsmassan så att celler delar på sig ohämmat. Det finns inget riskfritt drickande av alkohol. Även de som dricker lite och sällan kan drabbas, men storkonsumenter löper störst risk.”

”Annan ny forskning visar att överlevnaden vid alkoholrelaterad cancer verkar vara sämre än vid tumörer som orsakas av andra faktorer. Alkohol försämrar också läkning och ger ökade risker under och efter en cancerbehandling.”

En enkätundersökning inom EU visar att svenskarna hade sämst kunskap i Europa om sambandet mellan alkohol och cancer. Däremot visste många att man kan bli beroende av alkohol och drabbas av leverskador och psykisk ohälsa.”

I Sverige har vi traditionellt varit väldigt försiktiga med att peka på alkoholen som en riskfaktor, men efter en hel del ny forskning så rekommenderar vi nu att man starkt ska begränsa sitt alkoholdrickande för att inte öka risken för cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Vanligaste cancerformer vid en alkoholkonsumtion på upp till tre drinkar (drink= ett vinglas, en starköl, en snaps) per dag:
▪ 1. Läpp, munhåla eller svalg.
▪ 2. Struphuvud.
▪ 3. Skivepitelcancer (matstrupe).
▪ 3. Bröst, kvinnor efter klimakteriet.
▪ 4. Lever.
▪ 5. Bröst, kvinnor före klimakteriet.
▪ 6. Ändtarm.
▪ 6. Tjocktarm.
Källa: IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation – ett oberoende forskningsinstitut vid universitetet i Washington som samlar in data och gör analyser av globala hälsoförhållanden.

Alkoholintag orsakar även skrumplever, hjärt-kärlsjukdomar och olycksfall. Många av dessa med fatal utgång.

%d bloggare gillar detta: