Om blodets betydelse under pandemin och om en omtalad lammblodstranfusion på Mössebergs kurort

Blodet har spelat stor roll under pandemin – ovanliga blodbiverkningar har kopplats till två av vaccinen, vilken blodgrupp vi har kan spela roll för hur sjuka vi blir och behandling med blod från tillfrisknade hoppades många på i början. 

Jag begriper inte hur man länkar till Vetenskapspodden men den som vill kan ju försöka hitta det avsnitt som detta blogginlägg handlar om.

”Kort sagt, det senaste året har vi insett att blodet är ännu mer komplicerat och viktigt än många av oss kanske visste tidigare. Vetenskapspodden handlar om blod och covid-19. Vi fördjupar oss i de ovanliga biverkningar med blödningar och blodproppar samtidigt som har kopplats till två av vaccinen. Vad beror de på och hur kommer det sig att de allra mest drabbar kvinnor, som är under 65 år? I början av pandemin hyste många stora förhoppningar till en sorts nödbehandling av svårt sjuka, med blodplasma från tidigare tillfrisknade. Det är en gammal metod som hade effekt under spanska sjukan och också använts vid ebola och sars till exempel. Det kallas konvalescent-plasma. Men det visade sig inte kunna hjälpa så många covidsjuka. Ändå finns det ett par patientgrupper där det är effektivt, berättar forskare. Tidigt kom också tecken på att personer med vissa blodgrupper antingen är mer skyddade eller mer utsatta för covid-19. Nu har flera studier bekräftat ett sådant samband, och vi hör mer om det. Blodgivningen har minskat under pandemin  sannolikt är vissa blodgivare oroliga att uppsöka blodcentralerna, trots att det införts många nya säkerhetsåtgärder. Vi hör också om blodgivningens historia – i slutet på 1800-talet var blodgivarna lamm och det var en riktig ”hype” kring det i flera länder. Hur blev det så? Programledare: Lena Nordlund Producent: Björn Gunér Ljudtekniker: Olof Sjöström”

Lyssna extra noga dryga 34 minuter in i Vetenskapspodden. Då berättas det om hur en svårt lungsjuk fattig ung man kom till Mössebergs Kurort på 1870-talet.

Den driftige unge läkaren på Mösseberg hade hört talas om dr Hasse i Nordhausen och dennes behandlingsmetoder. Och den unge patienten som hette Karl Jakobsson kom att repa sig alldeles förträffligt. Han var inte stort mer än 20 år när han fick sin behandling men han kom att leva tills han var över 80.

Här kan man läsa om Oscar Hasse och vad han hade hittat på: https://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Hasse

”Er war ein Pionier der Bluttransfusion. Er gehörte zu den Befürwortern der Übertragung von defibriniertem (ungerinnbar gemachtem) Menschenblut. 1873 begann er, angeregt durch Franz Gesellius, mit der Übertragung von Lammblut auf Menschen.”

Och här har vi länken till boken Strange Blood av Boel Berner. (Boel medverkar i podden):

https://www.bokus.com/bok/9783837651638/strange-blood-the-rise-and-fall-of-lamb-blood-transfusion-in-nineteenth-century-medicine-and-beyond/