Hur Stockholm hamnade i östtysk ägo, och bytte namn till Völkerfreundschaft

I Sjöhistorisk Årsbok 2020-2021 kan man läsa om Stockholm, ett av de fartyg Svenska Amerikalinjen använde för trafiken mellan Göteborg och New York. 

Stockholm hade mycket dåliga sjöegenskaper och hon fick sin dödskyss i juli 1956 när hon rammade det italienska fartyget Andrea Doria. Kollisionen inträffade nära inloppet till New York. 51 människor miste livet i denna så omtalade fartygskatastrof.

Stockholm såldes några år senare till östtyska staten och fick då det nya namnet  Völkerfreundschaft

På sidan 28 i ”Sjöbefälen” kan man läsa mer om hur det gick till när den osänkbara Andrea Doria gick till havets botten. Det är bara att bläddra sig fram:

%d bloggare gillar detta: