Läkare vill att miljonprogrammet jämnas med marken, för hälsans skull

https://www.svd.se/miljonprogrammet-gor-de-boende-sjuka

Det kan vara så att betalvägg saknas för denna debattartikel. Annars har jag gjort några utdrag för den som vill veta vad rivningstankarna grundar sig på.

KULTURDEBATT | Miljonprogrammet skapar ohälsa. Det har blivit ännu tydligare i och med coronapandemin, skriver den före detta läkaren Gösta Alfvén.

Under strecket

En grundläggande orsak är arkitekturens och stadsplaneringens utformning. Programmet följer den moderna arkitekturens grundläggande idéer om räta linjer, räta vinklar och väggar rena från ornament och böjda linjer – ”den tomma rektangelns arkitektur”, som den benämns av sina kritiker. Och forskning visar att den tomma rektangelns arkitektur är skadlig för hälsan.

Riksbyggmästaren P O Hallmans tankar, som i början av 1900-talet skapade varierad bebyggelse i samspel med omgivande natur och bygemenskap mellan husen, förklarades vara passé i och med Byggnadsstadgan 1931.

Som läkare i ett miljonprogramsområde i många år har Gösta Alfvén nära och långvarigt kunnat studera hur dess stadslandskap skapat vantrivsel och social och medicinsk ohälsa och fungerat som katalysator för diskriminering och segregation.

Det är dags för nytänkande, dags att lämna det som inte fungerar och skapa nytt. I andra länder som Frankrike och USA har man jämnat liknande områden med marken. Det är dags att även i Sverige riva, och sedan låta bygga nya hållbara, funktionella och vackra bostadsområden. 

Vägledning kan sökas i den amerikanske arkitekten Christopher Alexanders epokgörande verk ”The nature of order”, som utgår från människans behov av levande stadsmiljöer.

I den svenske arkitekten Robert Lavelids nyutkomna bok ”Koden för en bra stad” redogörs för hur befolkningstäthet, bebyggelsetäthet, funktionsblandning, tätt med gator och kollektivtrafik, små oregelbundna kvarter, breda trottoarer, levande bottenvåningar, parker, platser och torg, mänsklig skala och stadsbyggnadskonst kan skapa den trivsamma, fuktionella och vackra staden.

Gösta Alfvén är författare till boken ”Ohälsosam arkitektur: En annan sida av funktionalismen” (2016).

%d bloggare gillar detta: