Läkare måste ges möjlighet att överpröva vissa biståndsbeslut

Visst behövs det läkare i kommunerna, inte som konsulter utan med fastställd makt att se till så att de vårdbehövande verkligen får den kommunala eller regionala vård de behöver.

Ett exempel handlar om kommunal korttidsvård. Denna så fantastiska vårdform som uppskattas av både vårdbehövande och anhöriga har på senare år drabbats av politikers och vårdbyråkraters ogillande. De stackars biståndshandläggarna måste hålla i klubban och ge avslag på de hjälpbehövandes absoluta önskan om korttidsvård.

Det är bl.a. i sådana situationer* en till kommunen hårt knuten läkare skall kunna gripa in, slå näven i bordet och säga att så här får det absolut inte gå till.

*T.ex. att någon har vårdats på sjukhus och därvid varit mycket svårt sjuk, är utskrivningsklar men ändå i stort behov av fortsatt återhämtning, omgiven av medicinskt utbildad personal, dygnet runt.

Och sedan fattar läkaren helt sonika det beslut som biståndshandläggaren innerst inne hade velat fatta, dvs det att korttidsvård beviljas. Sedan får kommunala byråkrater och politiker (de som lovade så runt inför valet, men höll så tunt) tycka vad de vill.

Det är andra gången på kort tid som detta ämne tas upp i bloggen. Anledning därtill saknas icke!

%d bloggare gillar detta: