Är Övre Stenhammar något slags Djursholm?

Det är inte precis SCB som ligger bakom den här mätningen, utan Bengt Rahm.

Bloggaren har nämligen tagit sig för att räkna vad slags fordon som passerar gamla Lidenområdet i riktning stadens centrum. Mätningen utfördes lite före åtta en vardagsmorgon.

Av 10 fordon utgjordes 4 av mopedbilar, 2 var Epa-traktorer (i lyxklass) och i resterande 2 fall handlade det om vanliga personbilar.

Ett dystert facit som stärker bloggarens uppfattning om att det bor mängder av bortskämda överklassungdomar i Övre Stenhammar.

Fenomenet mopedbilar har även avhandlats i ett tidigare blogginlägg:

https://wordpress.com/post/bengtsfornojsammatankar.com/24417

Igår fick bloggaren vetskap om att det har startats 15 nya klubbar för Fältbiologer i landet under pandemin. Att Lidköping inte finns med på den listan kan säkert de flesta räkna ut.

När bloggaren flyttade hit i mitten av 70-talet deltog han i en kurs om mossor och lavar uppe i Råda, anordnad av Fältbiologerna. Den plats där exkursionerna ägde rum är borta sedan länge, och koordinaterna står numera att finna i Råda Sands fruktansvärda grusgrop.

Betongsosseriet har tagit över och blandar uppenbarligen sand och makadam, dagarna i ända. Det är väl sådant man brukar benämna grusade förhoppningar.