Mindre kända men ändock synnerligen allvarliga biverkningar

Det är nog inte så många som känner till att man kan bli dement om man medicinerar med protonpumpshämmare (som Omeprazol och Losec).

Läkemedel mot halsbränna kan öka risken för demens

Kunskapen om att man kan få pankreatit av samma typ av läkemedel är näst intill obefintlig. För ett par år sedan frågade jag en kirurg om detta men han var som ett levande frågetecken. Men så här skrev GP redan 2005:

https://www.gp.se/nyheter/sverige/varning-för-magmedicin-1.1218913