Stopp och belägg!! Aron och hans skägg!!!

Om du hör någon som pratar illa om någon annan – förutsätt inte per automatik att det som sägs är sant.

Icke sällan ingår ryktesspridning i det vi brukar benämna ränkmakeri, ett obehagligt sätt att försöka misskreditera någon medmänniska.

Ur Kyrkans Tidning 25:e Februari 2021:

”Skvallrar gör vi alla. Det är inte bara dåligt – det skapar sociala relationer och ger oss bekräftelse. Men det ger också makt att skilja oss från ”de andra” och frysa ut. Då gäller det att sätta stopp i tid.”

https://www.kyrkanstidning.se/forsamlingsliv/viktigt-socialt-smorjmedel-men-skvaller-gar-latt-overstyr

Detta försiggår som ju alla känner till inte bara i kyrkan. Och det som eventuellt sägs på kafferep och i syjuntor tror jag inte är så farligt. Där handlar det mest om småskvaller, som fungerar som ett socialt smörjmedel, för att få igång lite ”tugg” till kaffet.

Men det gäller att vara vaksam på om syftet är illasinnat, i alla sammanhang. Och om syftet verkar vara allt annat än gott, då gäller det att säga stopp och belägg!!! Måhända, som när jag skojar med något av barnbarnen, med tillägget ”Aron och hans skägg”!