Läkartidningen om det slumrande Lakisystemet

”Något avsides på kartan, borta på Island, slumrar Laki. Senaste gången jättevulkanen fick ett utbrott påverkades klimat, hälsa och livsvillkor över hela planeten. Nu varnar experter för nästa utbrott. Karin Lodin, allmänmedicinare och geolog, berättar vad som kan hända.”

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2020/09/slumrande-vulkanen-laki-nya-hotet-mot-global-halsa/

Den som inte fattar betydelsen av stora livsmedelslager efter att ha läst denna artikel, den personen tillhör definitivt inte de vassaste knivarna i lådan.

Det lyser, men ingen är hemma…