Mät fosforylerat tau och få reda på om du har hög risk för att utveckla alzheimerdemens

Med ett blodprov och tre snabba minnestest går det att säkert förutsäga risken för Alzheimers sjukdom. Metoden blir tillgänglig för svensk sjukvård redan till hösten.

https://www.svd.se/nytt-test-avgor-risken-for-alzheimer-pa-tio-minuter

Blodprovet kan med hög säkerhet visa på risken att utveckla Alzheimers sjukdom. I kombination med gentest och kognitiva test ökade träffsäkerheten ytterligare. Det går då att med över 90 procents säkerhet förutsäga om personer med lindriga minnessvårigheter skall utveckla alzheimerdemens inom fyra år.

Speciellt två proteiner – tau-217 och tau-181 – har visat sig särskilja alzheimer från andra neuro­degenerativa sjukdomar.

Blodprovet mäter fosforylerat tau. (Fosforylering innebär kemiskt att en fosfatgrupp binder vid en aminosyra).

Än så länge finns ingen behandling mot Alzheimers sjukdom som effektivt bromsar sjukdomen.

Men det finns läkemedelsbolag som har kommit långt i sin forskning, som Bioarctic och Biogen. Och skall behandlingen lyckas måste den sättas in tidigt i sjukdomsprocessen. Då lär det nya blodprovet komma väl till pass!

%d bloggare gillar detta: