På visit i Hässelby Strand

Majlis och farfar är ute och sonderar terrängen