Som (s) bäddar får (s) ligga

”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

Så står det i Janariöverenskommelsen.

Det är inte svårt att förstå varför Dagostar och vänsterpartiet misstror den s-regering som låter maktbegär segra över kärnfrågor som anställningstrygghet och hyressättning.