Bra tankar Granbom!

Det som finns kvar av naturen i Framnäsområdet får absolut inte exploateras. Däremot kan jag tänka mig att det område som nu är Båtgård kan bli bostadsområde. Samma sak med den urtrista Framnäsparkeringen. Den kan ge plats för bostäder. Men rör inte Framnäs idrottsplats! Det är klassisk mark för idrottsutövning. Dessutom ligger den nära det stora skolområdet vid Rudenschöldsgatan med mängder med elever som behöver fysisk aktivitet.

Ur NLT 23/6: