Inrätta ett kommunalt naturreservat i Villa Giacominaparken

Jag anser att Villa Giacominaparken behöver ett bättre skydd.

Det har bl.a. framförts tankar om att låta anlägga en lekplats i parken. Det låter ju helt galet. Bättre och mer helande lekmiljö än själva naturen finns inte för samhällets alla överstimulerade barn.

Nej tack till skogslekplats

Dessutom är risken stor att lekplatsen skulle bli av typen KFC https://bengtsfornojsammatankar.com/2020/05/01/dagens-kfc-lekplatser-ar-inte-att-leka-med/

Flera somrar i rad har vi sett hur bilar körs in i och parkeras i själva parken! Vi såg detta senast igår. Men är Skogshyddans parkering full får man anstränga sig lite och parkera bilen på närmast lediga parkeringsplats. Eller varför inte helt enkelt cykla? Eller ta bussen när möjlighet därtill finnes!

Några bilar vill vi inte möta på parkens promenadvägar och ingen lekplats vill vi se på den fina blomsterängen. Lekplats finns för övrigt redan på Skogshyddan och alldeles intill Herrgården.

Naturvårdsverket ger råd om hur man går till väga vid inrättandet av ett kommunalt naturreservat:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Naturreservat/Inratta-kommunala-naturreservat/

(Några länkar till tidigare blogginlägg har av misstag kommit med flera gånger)