Demontera all meningslös sjukvårdsbyråkrati

Läs den här debattartikeln i SvD. Den är gôrbra!

Innan vården tillförs ytterligare skatte­medel för nya projekt behövs en kritisk genomgång av verksamheten. Administration av inget eller tveksamt värde bör städas ut, skriver Stella Cizinsky och Mats Alvesson.

https://www.svd.se/sjukvarden-behover-en-storstadning

”Pengar försvinner utan mätbara effekter i kärn­verksamheten. Våra kontakter med chefer och professions­företrädare ger samma bild: nya resurser används till ”overheaden” – det vill säga marknads­föring, personal­administration, policy-framtagande, värdegrunds­aktiviteter, diverse ”certifieringar” av oklart värde, mångfalds­arbete, kvalitets­förbättrings­ritualer, ledarskaps­aktiviteter och dylikt. Ibland är detta motiverat, men oftare uttryck för särintressen inom nationell eller regional politik – eller genom administrationens drift att expandera. Många professions­företrädare skapar sin karriär genom ”overhead-arbete” samtidigt som de undviker den krävande patient­vården. När allt fler lämnar själva kärnverksamheten blir det tyngre för dem som stannar. Ofta ser de också sina före detta kollegor i ny position, där de skapar föreskrifter till dem som vistas i verkligheten. Vi får en ”bättre vetande-klass”, på distans från verkstadsgolvet.”

”I post-pandemi behövs mer än någonsin en diskussion med grund i kritiskt tänkande, integritet, mod och förmåga att identifiera menings­lösheter. Den funktionella dumheten har förstärkts av lagar, hierarkier och standard­lösningar. Verksamhetens företrädare behöver våga se (och säga!) att mycket är irrationellt eller dysfunktionellt. Administrations­samhällets tilltagande destruktiva inslag behöver motverkas. Professions­företrädare bör löpande utmönstra det som försvårar verksamheten”

”Uppdraget måste vara att skapa god sjukvård – utan rovdrift av skattemedel, med god arbetsmiljö och högre status för dem som arbetar i direkt patientvård. Demontering av meningslös byråkrati kommer att öka arbets­glädje och ge högre lön för de hundra­tusentals som dagligen gör livet lättare att leva för våra gamla och sjuka, botar, lindrar och tröstar.”

%d bloggare gillar detta: