Använd ringklockan när du är ute och cyklar

Att cykla är att leva (Lasse Åberg) men det kan också innebära stora risker för den som rör sig till fots.

På den kombinerade gång- och cykelvägen längs Gamla Läckövägen promenerar vi dagligdags. Men rätt vad det är kan det svischa förbi en cykel i samma färdriktning som vi, med hög hastighet och utan att cyklisten har brukat ringklockan. Det kan röra sig om en vanlig cykel, en mountainbike, en elcykel, en racercykel eller en lådcykel.

Den stora risken är om man som fotgängare tar ett litet snedsteg. Då kan man ha en cykel i ryggen i nästa sekund. Färdas cyklisten snabbt samtidigt som denne bär på många kilo kan man räkna med att hälsa hem.

För några veckor sedan blev vi, när vi själva var ute och cyklade, omkörda av en racercyklist. I samband med passagen ropade denne ilsket ”det finns backspegel”. Jag blev helt ställd men borde ha sagt ”det finns ringklocka. Använd den!”