Kalaskul med Blixtvakt

För en vädernörd som Bengt Rahm är appen Blixtvakt rena drömmen.

Med hjälp av denna kan man omedelbart notera exakt var blixten har slagit ner och även hur mycket energi blixten frigjorde (uttryckt i kiloampere).

Mer om blixtars energiinnehåll: https://www.nyteknik.se/nyheter/sa-har-mycket-energi-frigors-av-blixtar-6398605

20.52 ikväll slog en rätt svag blixt ned vid Connys Kalaskök i Skara

Men när åskvädren kommer nära inpå bloggaren är han inte särskilt morsk längre. Kalaskänslan har gått upp i rök.