I augusti 2007 dödförklarade Norra Skåne, som enda tidning i världen, den då levande Fidel Castro

Det har hänt mycket sedan Värpatorparen grundade Norra Skåne 1899.
Han var småbonde, men hans politiska engagemang syntes tydligast i kampanjandet för nykterhet.

Efter hans död 1943 köpte en sammanslutning lokala bondeförbundare tidningen med det uttalade syftet att ge Bondeförbundet (senare Centerpartiet) en starkare röst.

Under första halvan av 1900-talet var det snarare regel än undantag att en tidnings innehåll, även på nyhetsplats, präglades av ägarnas partipolitiska sympatier.

Sedan 70-talet har de svenska tidningarna helt koncentrerat sitt åsiktsmaterial till ledar-, debatt- och insändarsidor. I nyhetsspalterna har man i stället strävat efter att fungera som en oberoende, granskande tredje statsmakt. Nyhetsvärderingen har baserats på dess relevans för medborgarna, inte på politiska hänsyn. I praktiken har public service-kanalernas krav på opartiskhet fungerat som ett ideal för hela dagspressen.

Det säregna med Norra Skåne är att modellen delvis tycks ha levat kvar, även efter att partipressen i resten av landet avvecklades under 60-talet, då tidningarna organiserade om för att slå vakt om den journalistiska opartiskheten.

https://www.svd.se/pressfriheten-ar-den-storsta-forloraren

Det är inte bara Castro som tidningen har dödförklarat. Samma öde tycks ha drabbat pressfriheten för de journalister som jobbar på tidningen. På så vis kom faktiskt Norra Skåne till viss del att präglas av det som kommunisterna på Kuba ägnade sig åt – dvs censur.

%d bloggare gillar detta: