Spanien kan utgöra en dödsfälla

Idag uppmätte Spanien det högsta antalet smittade på en dag sedan pandemin startade!

Om man justerar dagens siffra med hänsyn till att Katalonien inte registrerade sina fall igår blir antalet nya fall denna dag i Spanien ändå 34.000…

Åk således inte dit. Bli hemma!!