Weltschmerz

I Henning Mankells bok Djup finner jag detta uttryck.

Det är myntat av den tyske författaren Jean Paul.
De som anser att den fysiska verkligheten inte kan tillfredsställa själens behov kan drabbas av Världssmärta

I Mankells bok hittas en drunknad tysk matros från slagskeppet Niederburg. Upptäckten görs på svenskt vatten alldeles i inledningen av Första Världskriget.

Frågan är om den tyske matrosen har ramlat ner i vattnet – eller självmant hoppat i. I det senare fallet torde Weltschmerz inte kunna uteslutas som utlösande orsak till den tragiska händelsen.

Besättningen på det svenska fartyg som har fiskat upp matrosen väljer sedan att skyndsamt begrava honom – i Landsortsdjupet, 450 meter ner i havet.

%d bloggare gillar detta: