I Sverige är ”jag” i händelsernas centrum, inte Ubuntu

Ubuntu betyder att människan är människa genom andra människor.  ”Jag är i relation, jag samspelar, alltså finns jag till”. Enligt ubuntu är det gemenskapen som bygger jaget.

Men svenskarna ligger i topp när det gäller värden som ”självförverkligande” och ”sekulär rationalitet”. Men vad går därmed förlorat? Ärkebiskop Antje Jackelén inleder Under streckets serie om hur jagets roll i vår kultur håller på att förändras. Antje undrar varför jaget har blivit viktigare än allt.

Subjektet som blundar för sin bundenhet betalar ett högt pris: existentiell ensamhet mitt i en tätbefolkad värld, en antropocentrisk föreställning om att vara världens centrum som leder både till skapelsens överexploatering och människans självexploatering eftersom varje individ oavbrutet måste svara för sin egen mening och sitt eget hopp. Relationen klipps av till den tillvarons grund som ständigt skapar ur ett överflöd av kärlek och som de flesta människor på denna jord kallar Gud.

Länkar:

Dagens Understreckare där ärkebiskop Antje Jackelén inleder en serie om hur jagets roll i vår kultur håller på att förändras.

https://www.svd.se/a/pWj97E/antje-jackelen-har-vi-fatt-nog-av-individualismen

Peak jaget. Intresset för jaget har ett pris:

https://www.svd.se/a/z7JlAb/antje-jackelen-anders-hansen-och-fredrik-lindstrom-i-artikelserie-om-individualism

När vi promenerar i Villa Giacominaparken händer det att vi möter ett och annat ”Ubuntu-befriat” jag, ett jag som tror sig vara världsalltets själva centrum.

%d bloggare gillar detta: