Vi valde vägen via Skams undantag

Efter det att vi hade vinkat av Majlis och hennes ena målsman (vår son) vid Skövde C for vi till Doppingen vid Hornborga Naturum. Och för att slippa stressen på Riksvägen valde vi att färdas på betydligt lugnare vägar. Vi valde den via Häggum, dvs Skams undantag.

Enligt Häggums Hembygdsförening: ”Som upphovsman till benämningen Skams undantag har man utpekat Johan III. Denne var starkt påverkad av katolicismen och ville införa en ny mässbok, Röda boken, i Sverige. Den antogs i Sjogerstad men förbjöds av hertig Karl i Häggum. Detta skall ha föranlett Johan III att kalla ”undantaget” Häggum för Skams undantag. Religiösa motsättningar under 1500-talet skulle alltså kunna förklara denna för det vackra Häggum föga smickrande karakteristik.”

Det är vackert, särskilt när vägen slingrar sig ner på västsidan av Syd-Billingen.

Men glöm inte att svänga höger innan den gula inringningen. Det är där Skam hör hemma, i det söndertrasade landskapet där Ranstadverket under 1960-talet utvann Uran ur alunskiffern.

Vid ett studiebesök under realskoletiden fick jag hålla i en liten glasbehållare, fylld med Uran. Jag minns att det var gult till färgen. Dock skall handhavandet icke ha inneburit någon risk för strålskada.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ranstad

Här kan man se färgen på pulvret: https://de.wikipedia.org/wiki/Uran

%d bloggare gillar detta: