Ett nytt standardverk inom klimathistoria har utkommit: ”Climate and society in Europe: The last thousand years.”


Under Strecket SvD Nationaldagen 2022

”I och med 2000-talets globala uppvärmning har det blivit svårare att hävda att klimatförändringar är irrelevanta. Åtminstone de stora skiftena i klimatet lär ha påverkat människor och samhällen på många håll i världen. Före den moderna uppvärmningen kan fyra huvudsakliga klimatperioder urskiljas de senaste 2000 åren: den romerska värmeperioden (första århundradena e Kr), den folkvandringstida köldperioden i mitten av första årtusendet e Kr, den medeltida värmeperioden (cirka 800–1250), och Lilla istiden från slutet av 1200-talet fram till slutet av 1800-talet. Den senare perioden var särskilt kall bland annat cirka 1570–1710.”

Ett nytt standardverk inom klimathistoria har just utkommit, nämligen boken ”Climate and society in Europe: The last thousand years (Bern: Haupt Verlag) av Christian Pfister och Heinz Wanner. Författarna är professorer emeritus i historia respektive geografi vid Berns universitet

https://www.svd.se/a/Ea8K3j/tusen-ar-av-regn-torka-sno-och-vulkanutbrott

Annons
%d bloggare gillar detta: