En sexman upprätthöll ordningen i socknen

En sexmänning är är en släkting i sjätte led, det vill säga barn till femmänningar, pysslingbarn. Sexmänningar är barnbarns barnbarns barnbarn till en gemensam ana.

En sexman är något helt annat. Denne valdes vid sockenstämman och hade (bl.a.) till uppgift att tillse att ordningen i socknen och i kyrkan upprätthölls.

En tolvman (vald enligt ovan) var en nämndeman vid häradsrätten, som i sin tur leddes av en häradshövding (eller en vikarierande lagläsare). Häradstinget sammantrödde normalt sett tre gånger per år, vid ett vinter-, ett sommar- och ett höstting då tvister eller brottsmål avhandlades.

Undrar vilka straff min morfars morfar utdömde:


En sockenstämma sammankallades och leddes av socknens (eller stadens) präst. Vid stämman avhandlades frågor rörande församlingens ekonomi och här utdelades även skamstraff och böter till de som hade begått sabbatsbrott

https://digitaltmuseum.se/021017056123/vissefjarda-sockenstuga

Annons
%d bloggare gillar detta: