Kärnkraft är ett nödvändigt ont. Vindkraft är ett onödigt ont.

Så skriver Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, i SvD Debatt:

https://www.svd.se/a/qWqa7g/jan-blomgren-inga-starka-tekniska-argument-for-vindkraft

Nedanstående är några brottstycken ur artikeln och alltså inte mina (Bengts) egna ord och tankar

I alla länder har man byggt upp elsystemen med planerbar produktion som bas – el som går dygnet runt, året runt, och som vi själva kan reglera. De senaste åren har ett antal länder, inklusive Sverige, lagt ner planerbar produktion och ersatt med icke planerbar. I Sveriges fall har vindkraft fått ersätta kärnkraft.

Detta har skapat svåra obalanser i elsystemet, eftersom de stora och tunga generatorer som finns i kärnkraftverk och stora vatten­kraftverk är själva ryggraden i att skapa ett stabilt elnät.

Jag har i femton år i många sammanhang ställt frågan på vilken punkt vindkraft är tekniskt sett bättre än andra fossilfria tekniker att skapa el. Hittills har jag inte fått ett enda svar. Alla argument handlar om etik, ekonomi, miljö eller klimat, med varierande trovärdighet. Allt detta är viktigt, men den första frågan när man ska producera el är teknisk: fungerar detta väl? Jag har hittills inte hört ett enda starkt tekniskt argument för vindkraft, men ser glatt fram emot att få höra ett. Till dess bedömer jag att påståendet att alla kraftslag behövs är grundat på önske­tänkande.

Södra Sveriges elsystem i dag kan sammanfattas brutalt:

Kärnkraft är ett nödvändigt ont.

Vindkraft är ett onödigt ont.

Annons
%d bloggare gillar detta: