File Haidarformationen

Lagerföljden på Kinnekulle är så mycket mer än ”USA klockan tre”.

Över urberget (gnejs) finns basalkonglomeratet (hoppkittat material av strandgruskaraktär), oftast med en knapp meters mäktighet. Över konglemeratet finns en avsättning av sand och lera som tillhör den vitt spridda File Haidarformationen. I Västergötland har denna formation traditionellt indelats i Mickwitziasandstenen och Lingulidsandstenen, benämnda efter två mycket sällsynta typer av fosfathaltiga armfotingar (brachiopoder). De tillhör några av de första komplexa typerna av flercelliga som som utvecklades under den kambriska explosionen.

På västgötabergen bildar File Haidarformationen den branta sandstenskleven vid basen av platåbergen.

Alunskiffern kommer därnäst , avsatt i ett hav där den organiska produktionen var mycket hög. Skiffern är rik på bl.a. uran och kolväten. Dessa kambriska skiffrar sammanfaller med de stora plana jordbruksområdena runt västgötabergens sidor (t.ex. från Hällekis säteri och ända fram till Blomberg).

Den paleozoiska lagerföljden i Västergötland (hämtat från Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2015-2016):

Annons
%d bloggare gillar detta: