Klimatförnekare är trångsynta och har en kallhamrad personlighet

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot människor, djur, och jordens ekosystem. Om detta råder stor enighet i forskarvärlden. Trots detta finns det fortfarande de som förnekar problemet. Nu har forskare vid Uppsala universitet undersökt psykologin bakom och upptäckt att individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer också har större benägenhet till klimatförnekelse.

Det finns mängder av felaktig information om klimatförändringar i cirkulation som till stor del är skapad och spridd av organiserade kampanjer med syftet att försena åtgärder som kan motverka klimatutvecklingen. Och det finns människor som är mer benägna än andra att ta till sig denna vilseledande information.

Det är vanligare bland politiskt konservativa individer att förneka klimatförändringar

Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. 

Och det här stämmer ju fantastiskt väl in på de som röstar brunt.

Annons
%d bloggare gillar detta: