Nu vet vi hur effektivt lecanemab är mot Alzheimers sjukdom

Resultaten, som presenteras i samband med en alzheimerkonferens i San Francisco, styrker de preliminära besked som företaget bakom det experimentella läkemedlet lecanemab annonserade i september.

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/11/30/bioarctic-bioarctics-partner-eisai-presenterar-resultat-fran-fas-3-studien-clarity-ad-med-lecanemab-pa-alzheimerkonferensen-ctad.html

I studien visade lecanemab konsistenta resultat över flera kognitions- och funktionsskalor, samt subgrupper (ras, etnicitet, komorbiditeter). Behandling med lecanemab visade 31% lägre risk att fortskrida till nästa sjukdomsstadium enligt CDR-skalan (Hazard Ratio: 0,69). En analys av lutningen av kurvan baserat på data för CDR-SB extrapolerat till 30 månader visade att det tar 25,5 månader för lecanemab att nå samma nivå som placebo når vid 18 månader. Detta tyder på en 7,5 månaders långsammare sjukdomsutveckling. Modellsimuleringar baserat på Fas 2b-studiedata tyder på att lecanemab kan bromsa sjukdomens progression med 2,5-3,1 år och har potential att hjälpa människor att stanna i de tidigare stadierna av Alzheimers sjukdom längre. Dessutom bibehölls den hälsorelaterad livskvaliten i större grad och grad av ökad belastning på vårdgivare minskade med mellan 23-56%. Samstämmigheten av data sett till kognition och funktion, sjukdomsprogression, hälsorelaterad livskvalitet och upplevd börda för vårdgivare visar att behandling med lecanemab kan ge meningsfulla effekter för patienter, vårdgivare, läkare och samhälle.

Nu har hela studien publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, vilket också innebär att resultaten har granskats av andra forskare.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212948?query=featured_home

Annons
%d bloggare gillar detta: