Lelle Jul med Höken och Biskopen

Kyndelsmässoafton kallas i Västergötland Lelle Jul (Lilla Julafton). Och nu skulle det som fanns kvar av julmaten ätas upp.

I almanackan infaller Kyndelsmässodagen den 2 februari.

Wilhelm Robsahm firade 1855 denna qwäll tillsammans med ”Höken” och ”Biskopen”. Bl.a. dracks det Toddy.

Biskop Bengtsson var grannen och mjölnaren Lars Bengtsson på Biskopskvarn.

Höken var gästgivare Höök på Flata gästgiveri.

Enligt SAOB är Kyndelsmässoafton (men bara i vissa trakter) dagen före Kyndelsmässodagen.

C: KYNDELSMÄSSO-AFTON. (-mässe- 1621. -mässo- c. 15401923) (numera bl. i vissa trakter) dagen före kyndelsmässodagen. OPetri Kr. 317 (c. 1540)Om hönan ej får takdropp kyndelsmessoafton, får axen ej vatten vårfrudagsafton. AntT VII. 2: 36(1883; fr. Smål.)

-DAG. (-mäss- 17401915. -mässe- 15461567. -mässo- c. 1540 osv.jungfrun Marias kyrkogångsdag; särsk. i adverbiella uttr. (med l. utan prep.), förr vanl. i sg. obest. OPetri Kr. 317 (c. 1540)Lius (vigas i katolska kyrkan) om kindermesso dagh. LPetri Kyrkiost. 84 b (1566)Regnar thet Kyndermässo Dagh / Medh Wintren tager thet ey lagh. IErici Colerus 1: 29 (c. 1645)Kyndelsmässodagen kallas lilla Juhl. VästmFmÅ 15: 13 (1775)SvEvangelieb. 387 (1921)

Annons
%d bloggare gillar detta: