Varning för en ny sorts administratörer, såsom utvecklingsledare, kommunikatörer, hr-strateger, planerare och it-strateger

Offentliga organisationer riskerar att hamna i en dödsspiral. Det saknas inte debatt kring ”överadministration” eller ”för mycket byråkrati”. Problemet måste uppmärksammas och diskuteras.

https://www.dn.se/debatt/varning-for-strategerna-som-slipper-gora-jobbet/

Vi ser en framväxande kader av en ny sorts administratörer med yrkesbeteckningar som utvecklingsledare, kommunikatörer, hr-strateger, planerare, it-strateger och så vidare.

Och naturligtvis kan inte en strateg jobba med triviala arbetsuppgifter – dessa skjuts i stället neråt i organisa­tionen, mot kärnverksamhetens yrkesutövare. 

Vi skulle behöva skapa ett målvärde, i form av en rimlig kvot mellan antalet högre administratörer och stabsfunktioner kontra kärnverksamhet. 

Behovet av en sådan kvot är uppenbart i VG Region där antalet byråkrater växer exponentiellt, på bekostnad av kärnverksamheten.

Annons
%d bloggare gillar detta: